Jeroen Coster kreeg het "testen en meten" tijdens zijn opleiding tot sportfysiotherapeut gedoseerd van Jos Geijsel (bekend als inspanningsfysioloog van AJAX en het Nederlandse hockey team) en Wim van Lier (destijds als inspanningsfysioloog verbonden aan AZ).

De FitKit® methode

Herstelsnel.nl® maakt gebruik van het FitKit® protocol. Hierbij gaan wij uit van de gedachte dat testen en meten geen doel op zich is, maar een drie-eenheid: testen-advies-programma. De tests voldoen aan de kwaliteitseisen: validiteit, betrouwbaarheid en objectiviteit.

Wat wordt er getest?
Na het vaststellen van de gezondheidsstatus van de te testen persoon (risico screening) worden aan de hand van een testprotocol o.a. de volgende onderdelen getest die samen een indruk geven van fitheid en gezondheid:

  • gewicht en lengte
  • bloeddruk
  • vetpercentage
  • uithoudingsvermogen
  • longfunctie
  • lenigheid
  • coördinatie
  • kracht

De FitKit test kan zowel volledig indoor als gecombineerd binnen/buiten worden afgenomen. Dit heeft consequenties vooral voor de tests ten behoeve van het uithoudingsvermogen. In de praktijk zal daarvoor veelal gebruik gemaakt worden van een fietsergometer (Åstrand-test) of loopband. Bij de veldtest kan de maximale zuurstofopname bepaald worden aan de hand van bijvoorbeeld de Shuttle Run-test (bekend als de piepjes-test) die bovendien bijzonder specifiek is voor spelsporters. Een door Jeroen Coster gebruikte test voor het vaststellen van de anaërobe drempel (omslag punt verzuring) en indicatie van de basisconditie is de VIAD-test. Bij de tests van het uithoudingsvermogen maakt Jeroen gebruik van Polar/Suunto Hartslagmeters. Ook acceleratievermogen en explosiefvermogen zijn meetbare grootheden. Aan de hand van een softwareprogramma wordt vervolgens een uitspraak gedaan over fitheid en gezondheid (individueel en/of van de groep).

Voor wie is de FitKit® test?
In principe komt ieder individu of groep in aanmerking voor het afnemen van een "physical fitness test". Het kan gaan om deelnemers inzicht te verschaffen in gezondheid en fitheid tot het opstellen en uitvoeren van programma's ter bevordering van fitheid en gezondheid. Het advies zal dan ook variëren per doelgroep (bijv. leefstijl of trainingsadvies). In onze maatschappij is de behoefte aan kennis op basis van feiten sterk toegenomen. Het FitKit concept sluit daarop naadloos aan. Warm aanbevolen voor zowel degene die een goede gezondheid nastreeft alsook voor degene die (top)sport bedrijft. Niet voor niets is het testen en meten in de topsport al langer een begrip.
Wij hebben ervaring op het gebied van testen van grote groepen deelnemers (instellingen/bedrijven).

Wanneer sporters testen?
Onze ervaring is dat van het testen van een individu of een (sport)team een bijzonder motiverende werking uitgaat. Bij teams vinden deze tests plaats in een leuke maar ook competitieve sfeer. Bovendien kan het een aardige afwisseling zijn van het reguliere trainingsprogramma. Voor sporters die na een blessure of ziekte de training hervatten is het via testen en meten mogelijk om te bepalen hoe ver zij verwijderd zijn van hun normale conditieniveau.

Het tarief voor de FitKit test bedraagt in 2023: € 51,45. Voor een herhalingstest is dit: € 40,95.
fitkit1FitKit®