Beste patiënten en oud-patiënten van Herstelsnel.nl,

Graag willen wij u op de hoogte brengen van een belangrijke ontwikkeling binnen de fysiotherapiepraktijk Herstelsnel.nl.
Per 1 januari 2024 zal Herstelsnel.nl worden overgenomen door B&B Healthcare.

Met deze overname start een nieuw hoofdstuk voor onze praktijk waarbij we ons blijven inzetten voor uw welzijn en gezondheid.
Wat verandert is dat Jeroen per 1 januari a.s. niet meer werkzaam zal zijn aan de Zoutmanstraat, maar evenals collega Berend Kaster, nog wel een aantal dagdelen verbonden zal blijven aan onze locatie HBS/Craeyenhout.
Sven zal zich zoals vanouds volledig toewijden op de locatie Zoutmanstraat.

Door veranderende bekostiging van zorg en de toegenomen eisen aan onze zorginstelling, is het bijna onmogelijk om een kleine praktijk als deze, aan die eisen te blijven voldoen. Een overname van onze praktijk maakt het echter wel mogelijk om te kunnen blijven voldoen aan deze eisen.

Met de overname door B&B Healthcare wordt er een nieuwe energie aan onze praktijk toegevoegd. Deze verandering stelt ons in staat om een nog breder zorgaanbod te realiseren. Een geruststellend idee is dat dezelfde vertrouwde gezichten binnen onze praktijken werkzaam blijven (zie boven).

We blijven bereikbaar via de bestaande communicatiekanalen, waaronder telefoon, e-mail en website, om afspraken te maken en vragen te beantwoorden. U kunt nog steeds rekenen op dezelfde hoogwaardige zorg en aandacht die u van ons gewend bent. Echter er zullen stapsgewijs wel wat zaken veranderen, maar we proberen dat zo geruisloos mogelijk te doen. We houden u in ieder geval op de hoogte.

 

B&B Healthcare over de overname:

Deze overname is geworteld in ons langdurige contact met Jeroen en Sven en onze gedeelde visie op hoogwaardige fysiotherapeutische zorg.
Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking waarin wij gezamenlijk met het team kunnen werken aan de zorg van vandaag en de toekomst.

B&B Healthcare is een vooraanstaande fysiotherapieorganisatie die altijd een heldere koers heeft uitgezet in de zorgsector. Onze kernwaarden zijn kwaliteit, innovatie, specialisatie en
ontwikkeling, en deze staan altijd centraal in ons handelen. Onze missie en visie hebben ons geleid op het pad van gespecialiseerde curatieve zorg, waarbij wij ons onderscheiden door
onze toewijding aan het leveren van hoogwaardige fysiotherapeutische zorg in nauwe samenwerking met regionale zorgpartners. Wij hebben voortdurend samengewerkt met patiënten, collega’s, ketenpartners en studenten om te streven naar optimale ontwikkeling,gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Als een organisatie die toegewijd is aan vooruitgang, erkennen wij de voortdurende veranderingen in de samenleving die de zorgsector en onze patiënten beïnvloeden. Daarom   hebben wij besloten om ons te transformeren en aan te passen aan deze nieuwe realiteit. De organisatie verschuift geleidelijk van een gespecialiseerde organisatie op het gebied van curatieve zorg naar een organisatie die zich ook richt op chronische zorg en preventie.

Deze transformatie zal niet alleen onze organisatie versterken, maar ook bijdragen aan de oegankelijkheid, efficiëntie en kwaliteit van de gezondheidszorg, terwijl wij ons aanpassen  aan veranderingen in de markt en de samenleving. Samen met onze partners en stakeholders zullen wij onze positie in de zorgmarkt versterken en onszelf profileren als pioniers in de verschuiving naar meer nadruk op preventie en chronische zorg. 

Deze overname past heel goed in ons beeld voor onze toekomst, waarbij wij vasthouden aan onze kernwaarden terwijl wij ons aanpassen aan de veranderende tijden. Wij geloven sterk in de filosofie dat “leven is bewegen,” en beweging is essentieel voor groei en ontwikkeling.”

Graag willen wij benadrukken dat de continuïteit van zorg voor u tijdens deze overgangsperiode onze hoogste prioriteit heeft.

Mocht u vragen hebben of verdere informatie wensen over deze overname, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking met B&B Healthcare en blijven ons inzetten voor uw welzijn.

 Met vriendelijke groet,

Sven König en Jeroen Coster / Herstelsnel.nl
B&B Healthcare